Поиск

Аня Рубик в Instagram

Аня Рубик в Instagram

Founder of @sexedpl www.sexed.pl

#sexedPL z Zuza  Krajewska  całym sercem wspierają Fundację WOŚP ! Dlatego w tym roku na licytacje  trafią dwa zdje cia  z sesji zdje ciowej do ksia z ki #sexedpl razem z dwoma egzemplarzami ksia z ki z moim autografem. 
Zdje cia, kto re są na aukcji, zostały wykonane w ramach sesji zdje ciowej do ksia z ki #sexedpl przez wspaniała  fotografke  Zuze  Krajewska , kto ra takz e złoz y na zdje ciach swo j autograf. @sexedpl @zuzakrajewska
#sexedPL z Zuza Krajewska całym sercem wspierają Fundację WOŚP ! Dlatego w tym roku na licytacje trafią dwa zdje cia z sesji zdje ciowej do ksia z ki #sexedpl razem z dwoma egzemplarzami ksia z ki z moim autografem. Zdje cia, kto re są na aukcji, zostały wykonane w ramach sesji zdje ciowej do ksia z ki #sexedpl przez wspaniała fotografke Zuze Krajewska , kto ra takz e złoz y na zdje ciach swo j autograf. @sexedpl @zuzakrajewska

Оставьте комментарий

Больше